Thiết bị khác

ĐẦU ĐỌC BARCODE ZQ-LS6000ii

ĐẦU ĐỌC BARCODE ZQ-LS6000ii

  • Mã sản phẩm : LS6000ii
  • Nhóm sản phẩm : Thiết bị mã vạch
  • Hãng sản xuất : Zonerich
  • Giá : 990.000 đ

Giá: Liên hệ